కుప్పిలి పద్మ

10979273_10205663055756776_1692790498_n

ఆ అడివిలో వెన్నెలా వుంది!

  అప్పుడప్పుడు వాక్యం తడబడుతుంది. గడబిడిగా నడుస్తుంది. వదులుగా వేలాడుతుంది – కాని వాక్యం యెప్పుడూ తడబడకుండా గడబిడిగా నడవకుండా వదులుగా వేలాడకుండా వుంటుందో ఆ వాక్యమే కేశవరెడ్డి గారిది. యెండలో తడిసిన…

Read More
photo.php

అవును కదా గుల్జారే లేకపోతే -

అవును కదా గుల్జారే లేకపోతే – సంతోషానికి పర్యాయ పదమేదో  తెలిసేది కాదు. కన్నీటికి వుప్పుతనం వుందనీ  తెలిసేదే కాదు. ప్రేమకి స్పర్శ వుంటుందనీ  తెలిసేది కాదు. కోల్పోవటానికి వునికొకటి వుంటుందని తెలిసేది కాదు….

Read More
Image - Copy (2)

వచనాన్ని నిండుగా ప్రేమించిన మాస్టారు చేరా

చేకూరి  రామారావు గారి  చేరాతలంటే భలే  యిష్టం – అని  త్రిపురనేని  శ్రీనివాస్  కి చెప్పాను. అప్పుడు శ్రీను మాస్టార్ గారి భలే ఆసక్తిగా చెప్పారు. అప్పటికి శ్రీను విజయవాడ లో వుండేవారు. హైదరాబాద్…

Read More