కె. మమత

మరో మొనాలిసా

మరో మొనాలిసా

న్యూయర్క్ జిలుగుల  నీడల్లో ఓ పక్కకి ఒదిగి  నెలలు నిండిన పొట్ట నిమురుకుంటూ  ఒక మెక్సికన్ యువతి. ఆమె చేతిలో వడలి పోతున్న ఎర్రగులాబీ  బొకేలనుంచి తేలివచ్చింది దశాబ్దకాలపు గ్నాపకం. ప్రపంచానికి ఆవలి…

Read More
ఎండమావి

ఎండమావి

ఎర్రమట్టి కాలిబాట పక్కన గడ్డిపూలతో ఎకసెక్కాలాడుతోంది పిల్ల గాలి నన్ను ఒంటరి బాటసారిని అనుకున్నట్టుంది అప్పుడప్పుడు వచ్చి కమ్ముకుంటోంది అనునయంగా తెలీని భాషలో పాడుతోంది కమ్మని కబుర్లు. కరకరమంటూ హెచ్చరికలు పంపుతున్నాయి బూట్లకింద…

Read More