కేతవరపు రాజ్యశ్రీ

అవును నిజంగా కవిత్వమొక తీరని దాహమే!

నా సాహితీ ప్రస్థానం గురించి చెప్పాలంటే నిజానికి మాది సాహితీ నేపధ్యమున్న కుటుంబం. మా పితామహులు కీ||శే|| విద్వాన్‌ మహాకాళి వేంకటేశ్వరరావుగారు చెళ్లపిళ్ల వారి శిష్యులు. జ్ఞాన పీఠ పురస్కార గ్రహీత, కవిసామ్రాట్‌…

Read More