కేథరిన్ హెలెన్ స్పెన్స్

వచ్చేవారం “వీలునామా” అనువాద నవల ప్రారంభం !

కేథెరీన్ హెలెన్ స్పెన్స్ (1825-1910) ఆస్ట్రేలియా గురించి రాసిన మొదటి రచయిత్రీ, స్త్రీవాదీ, పాత్రికేయురాలూ, మత బోధకురాలూ అయిన కాథెరీన్ హెలెన్ స్పెన్స్ 1825 లో స్కాట్లాండ్ లో జన్మించారు. కేథరీన్ పద్నాలుగేళ్ళ…

Read More