కోడీహళ్ళి మురళీమోహన్

Sardesai Cover Page front

16న అనంతపురంలో ‘జ్ఞానసింధు’ సర్దేశాయి తిరుమలరావు గ్రంథావిష్కరణ!

స్పందన” అనంత కవుల వేదిక ఆధ్వర్యంలో “జ్ఞానసింధు సర్దేశాయి తిరుమలరావు” పుస్తకావిష్కరణ. తేదీ: 16, జూన్ 2013, ఆదివారం సమయం: ఉదయం  10:20 వేదిక: ఎన్.జి.వో. హోం, అనంతపురం ‘ఇలాంటి వ్యక్తి ఈ…

Read More