కోడూరి విజయ కుమార్

10177289_10203107554362740_688223332954052141_n

భూమి స్వప్నాన్ని శ్వాసించిన తెలంగాణ కవిత్వం

నిజాయితీగా చెప్పాలంటే, తెలంగాణ కవిత్వం గురించి నాలుగు మాటలు సాధికారికంగా వ్రాసే శక్తి నాకు లేదు. జూన్ 2 వ తేదీన, తెలంగాణ ప్రజల చిరకాల స్వప్నమైన ‘తెలంగాణ రాష్ట్రం’ ఏర్పడబోయే సందర్భంగా,…

Read More