జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు

mistral2

వాళ్ల పేరు “ఈ రోజు, ఇప్పుడు” !

  గాబ్రియేలా మిస్త్రాల్ ( http://en.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Mistral ) అసలు పేరు లూసిలా (లూచిలా). ఆమె చిలీ దేశమునకు చెందిన కవయిత్రి. ఆమె జీవిత కాలము 1889 – 1957. ఆమెకు 1945లో నోబెల్…

Read More
murali1

మిగిలిందిక కృష్ణుని వేణువు సడి!

సుమారు 50 సంవత్సరాలుగా రెండు పాటలు నా చెవులలో మారు మ్రోగుతూ ఉన్నాయి.  ఎన్ని మారులు విన్నా మళ్లీ వినాలని తహతహ పడుతూ ఉంటాను. రెండు పాటలకు రాగము ఒక్కటే – సింధుభైరవి. …

Read More
Suchitra-sen6-400-x-300

అందం, ప్రతిభా, వ్యక్తిత్వం = సుచిత్రా సేన్!

  మొన్న శుక్రవారము 17 జనవరి 2014 బెంగాలీ చిత్రతార ఒకటి అస్తమించినది.  82 ఏళ్లు నిండిన సుచిత్రా సేన్ ఇక లేరు. ఆమె నేటి బంగ్లాదేశ్‌లోని పాబ్నాలో 1931లో రొమా (రమ)…

Read More