డాక్టర్‌ పసునూరి రవీందర్

bahujanakatha

తెలంగాణ బహుజన కథకు ఆదరణ ఏది?

తెలుగు కథగా చెలామణి  అవుతున్న కథలను పరిశీలిస్తే సింహభాగం బ్రాహ్మణుల కథలు లేదా  బ్రాహ్మణీయ  భావజాలం నుంచి వచ్చిన కథలు. పైగా ఆంధ్రా  ప్రాంతపు కథలు.  వీటిలో తెలంగాణకు చోటు లేకపోగా, ఇక తెలంగాణ…

Read More