డా. పసునూరి రవీందర్

Kadha-Saranga-2-300x268

జాగీరు

ఇంజనీరింగ్‌లో చేరిన ఆదిత్య మొదటిరోజు కాలేజ్‌కెళ్లి ఇంటికొచ్చిండు. ఆదిత్య కంటే అతని తండ్రి నారాయణరెడ్డికే ఆనందం ఎక్కువుంది. మంచికాలేజీలో సీటు దొరుకడమే అందుకుకారణం. నారాయణరెడ్డి కొడుకును చూసి మురిసిపోతున్నడు. ‘‘ఏం సార్‌ ఎలా…

Read More