నరేష్ నున్నా

నీలాలు కారితే నే చూడలేను!

నీలాలు కారితే నే చూడలేను!

మోళీవాడి కనికట్టులా మొదల్లేని ఏడుపు పాయై ధారగడ్తావు జంట కంటి కంగారు నలుసై కారిపోతాను నెత్తిమీద నీళ్లకుండ జులపాల్లేని నీ జుట్టుక్కూడా లెక్కతేలని చిక్కులేస్తుంది. గంగవెర్రుల గంగాభవానిలో సత్తు కాసై మునిగిపోతాను ముందే…

Read More
daalappa1_780x400_scaled_cropp

ఒక altruistic కథకుడు- ముందొక ముళ్లకిరీటం!

  కవి/ రచయిత నాకు తెలుసు అని చెప్పేవాళ్లని- ఆకాశమంత ఎత్తుగా వుండే అతని వీపు తట్ట చూస్తున్నారని- అప్పుడెప్పుడో 80 ఏళ్ల క్రితమే చలం గారు (యోగ్యతాపత్రంలో) వెక్కిరింపు, చీత్కరింపు గుర్తుకొస్తున్నా,…

Read More
నాటి-నేటి త్రిపుర

త్రిపుర traits:ఒక జ్ఞాపకపు ఛాయ!

ఎవరైనా సమకాలీన రచయిత గొప్ప అక్షరంగా పరిచయమయ్యాక, నన్ను తరచి తవ్విపోశాక, చెప్పరాని చనువై మనసయ్యాక, ఆ రచయితని వ్యక్తిగతంగా కలవడానికి ఆరాటపడను. తీరా కలిస్తే- సిరా మరకలు కూడా అంటని కుదురైన…

Read More
ramanajeevi1-e1363201622509

ఉన్మాది మనస్సినీవాలిలో…

స్పర్శ, చూపు, వినికిడులు అందించే పై పై ఐంద్రియక సమాచారానికి కూడా సవాలక్ష ఇంద్రియ పరిమితులున్న అంథులం, బధిరులం కదా- ……………… ఆధునిక కవనఘృణి విశ్వరూపసాక్షాత్కారం కోసం ‘చిరదీక్షా శిక్షా తపస్సమీక్షణలో’ ఉన్న…

Read More