నవీన్/ కేయల్వీ ప్రసాద్

సాహిత్య వ్యాప్తికి మాండలికం ఒక అడ్డంకి: ‘అంపశయ్య’ నవీన్

నవీన్ గారూ, మీరు విద్యార్ధి దశలోనే ప్రయోగాత్మక నవల రాసి రికార్డు సృష్టించారు. అది మీకు గొప్ప పేరు తీసుకురావడమే కాక రచయితగా నిలదొక్కుకోడానికి దోహదకారి అయింది. చివరికి ఆ నవల పేరే…

Read More