పతంజలి

patanjali natakotsavaalu

స్టేజీ ఎక్కుతున్న ‘పతంజలి’!

పతంజలి అంటే వొక ఖడ్గ ప్రహారం! పతంజలిని అక్షరాల్లో చదవడానికి కూడా చాలా ధైర్యం కావాలి. వెన్నెముకలేని లోకమ్మీద కసిగా విరుచుకుపడే అతని పదునయిన వాక్య ఖడ్గం  మనం గర్వపడే మన కాలపు…

Read More