పాలపర్తి జ్యోతిష్మతి

నిర్వహణ: రమా సుందరి బత్తుల

ఈనాటి అవసరం ‘రాగమయి’

స్వాతిశయచిత్తుడైన మగాడు పచ్చటి సంసారాన్ని విచ్ఛిన్నం చేసుకో సంకల్పించగా, ఆ సంసారాన్ని చక్కదిద్దడానికి ఒక  స్త్రీమూర్తి పడే ఆరాటమే ఈ ‘రాగమయి’ కథ. పెళ్ళయిన నెలకే పుట్టింటికి చేరిన జానకిచేత – ఎవరూ,…

Read More
chinnakatha

గుర్రపుకళ్ళెం

  అనగనగా ఒక ఊళ్ళో ఒక మనిషి. అతనికొక బండి, ఆ బండికొక గుర్రం, ఆ గుర్రానికొక కళ్ళెం ఉన్నాయి. ఆ మనిషి పొద్దస్తమానం బండికి గుర్రాన్ని కట్టి, బండిలో జనాన్ని, వస్తువుల్ని…

Read More
Kadha-Saranga-2-300x268

లెమనేడ్

పదకొండు గంటలవేళప్పుడు నేను ఇంటిబయట నిమ్మకాయల బండి దగ్గర్నించి లోపలి కెళ్ళబోతుంటే వీధిమలుపు దగ్గర కనిపించింది మా అక్కయ్య. “అయ్యో, వెళ్ళిపోయాడే! నేను కూడా తీసుకునేదాన్ని నిమ్మకాయలు” అంది దగ్గరికి రాగానే. నేనేం…

Read More
chinnakatha

ధ్యానం

చిన్నప్పుడు మా పక్కింట్లో బిఎస్సీ విద్యార్థి ఒకతను ఉండేవాడు. ‘అన్నయ్యా, అన్నయ్యా’ అంటూ చుట్టుపక్కల పిల్లలమందరం అతని వెనకాల తిరుగుతుండే వాళ్ళం. ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం అన్నయ్య మమ్మల్నందర్నీ మా ఊరిని ఆనుకుని…

Read More