పూర్ణిమా సిరి

ఇలా ఎప్పటికప్పుడు…

ఇలా ఎప్పటికప్పుడు…

మనస్సు కకావికలం అయినప్పుడు కేవలం నేనొక శకలం లా మిగిలినప్పుడు ఒక చిన్న మాట కూడా తుత్తునియ చేస్తుంది కానీ మరుక్షణం లోనే నేను ముక్కలు ముక్కలుగానైనా మళ్ళీ జీవం పోసుకుంటాను ,…

Read More
ఎదురెదురుగా…

ఎదురెదురుగా…

ఒకే దారిలో నడుస్తున్నాం ఒకరికొకరం తారసపడాలంటే ఎదురెదురుగా నడవాల్సిందే ఎవరికి వారు ముందుకు సాగిపోవాల్సిందే.. కనపడిన దారిలోనే కనుమరుగు కాకూడదనుకుంటే ఒకే వైపుకు నడవాల్సిందే దగ్గరి దూరాలనూ చవి చూడాల్సిందే ఎప్పటికప్పుడు  పలకరించుకుంటూనే…

Read More
ఎక్కడికో ఈ నడక!

ఎక్కడికో ఈ నడక!

ఆలోచనా దారాల వెంట ఒక్కో పోగు లెక్కేస్తూ నడుస్తున్నాను…. నడుస్తున్నాను నిజానికి నాది నడకేనా? ఎక్కడికో ఈ నడక ఎడతెరిపిలేని ఆలోచనల నడక అలా అనంతంలో నేనో నాలో అనంతమో ఏమో…చిక్కీ చిక్కని…

Read More