బమ్మిడి జగదీశ్వర రావు

Kalipatnam_Ramarao

అసహజమవుతున్న సహజాతాలే ‘ఆర్తి’!

  “మనుషుల్లో ఉన్నన్ని రకాలు కధల్లోనూ ఉన్నాయి. ‘పురుషులందు పుణ్య పురుషులు వేరయా’ అన్నట్టు కధల్లో గొప్ప కధలు వేరు … … కానీ, ఎవరూ చూడకుండా జరిగిన పనికి అంతరాత్మ సాక్షి…

Read More