బాలగోపాల్/ నౌడూరి మూర్తి

balagopal

నినదించే కవిత్వం ‘చెర’ ప్రతి పదం!

చెరబండ రాజు ఇక లేడు. ప్రజలకోసం అంకిత భావంతో అశ్రాంతమూ శ్రమించిన వాడు… పది సంవత్సరాలపాటు ప్రభుత్వం అతన్ని వెంటాడింది. ప్రజలకోసం ప్రజలభాషలో కవిత్వం రాసేవాళ్లని రాజ్యం పెట్టే హింసలు గిరిజన, రైతాంగ…

Read More