బాలసుధాకర్ మౌళి

పొయెమ్ లాంటి నువ్వు

పొయెమ్ లాంటి నువ్వు

  పొయెమ్ లాంటి నిన్ను నీలాంటి పొయెమ్ ను ప్రేమిస్తున్నాను 1 రాత్రి చీకటిని మత్తుగా తాగి మూగగా రోదిస్తుంటుందేమో సరిగ్గా నిద్రపట్టనే పట్టదు కలత నిద్రలో దిగుల్ దిగులుగా కొలను కనిపిస్తుంది…

Read More
పొద్దుటి పూట  పిల్లలు

పొద్దుటి పూట పిల్లలు

పొద్దున్నే తల్లి వొడిలోంచి పిల్లలు మొలకెత్తుతారు చీకటి వెలుతురు చాలు పోస్తున్నట్టు నాలుక నూగాయలోంచి మాటల విత్తనాలు రాలుతాయి తెల్లారుజాము, తల్లి వొడి పసివాళ్లకు ఆకాశమంత మాటలను నేర్పుతాయి మాటలు నదీపాయల మీద…

Read More

సముద్రం మోసపోతున్న దృశ్యం!

    సముద్రం – ప్రపంచ కవులందరూ సొంతం చేసుకున్న గొప్ప కవితా వస్తువు. సముద్రం నాకు – పోరాటానికి,  తిరుగుబాటుకు ప్రతీకగా కనిపిస్తుంది. ఉత్సుంగ కెరటాలతో వర్థిల్లే సముద్రాన్ని చూసినప్పుడల్లా నాకు…

Read More

మట్టి మీది గట్టి నమ్మకం: మంటిదివ్వ

      ఏకాలానికి ఆ కాలం సాహిత్యంలో ప్రతిబింబిస్తుంది. కవిత్వమవ్వొచ్చు. కథవ్వొచ్చు. మనిషి జీవితాన్ని  ఉన్నతీకరించడానికి దోహదపడేవి – ముఖ్యంగా తక్షణమే వొక సంఘటనకు లేదా వొక దృశ్యానికి గొప్ప స్పందనగా…

Read More
అలల చేతివేళ్లతో..

అలల చేతివేళ్లతో..

అలలా కదులుతున్న ఆ చేతివేళ్ల నైపుణ్యం ముందు.. ఆకాశం చిన్నబోతుంది ఆకాశాన్ని అల్లి లోకం మీద పరిచిన సృజనకారుడెవరో.. ఆకాశమొక పిట్టగూడు ఏ పురాతన ఆదిమజాతి మానవుడో శరీరమ్మీద ఆచ్ఛాదన లేని దశలో…

Read More

వొక కొండపిల్ల

    1 పార్వతి.. కొండకు కొత్తందం వచ్చినట్టుండే నీలికళ్ల కొండ పిల్ల ‘పార్వతి’. పచ్చని చెట్లను ప్రేమతో అల్లుకున్న సన్నటి తీగలా, తీగె  పవిటంచుకు పూసిన ఎర్రటి పువ్వులా.. అడవి అడవినంతా…

Read More
నగ్నపాదాల కన్నీళ్లదే రంగు?

నగ్నపాదాల కన్నీళ్లదే రంగు?

1 పాదాలను చూశావా ముఖ్యంగా పసిపిల్లల పాదాలను అలల్లా అలల్లా కదులుతున్న లేత ఆకుల్లా ముట్టుకుంటే రక్తం చిందేట్టు.. 2 మరి వాళ్ళ పాదాలెందుకు పగుళ్ళు దేరి నగ్నంగా తీరని కలల్ని మోసుకు…

Read More