బెల్లంకొండ లోకేష్ శ్రీకాంత్

దృశ్యాదృశ్యాలు

దృశ్యాదృశ్యాలు

          ఆకాశంలో తారల వైపు చూసి ఆశువుగా కవిత్వం చెప్పమన్నాడో మిత్రుడు ఆకాశనికుంజంలో అందంగా విరిసిన జాజిమల్లి జాబిలైతే విరిసీ విరియని మొగ్గలే తారలు వాలిపోయే తుమ్మెదలే…

Read More