బొల్లోజు బాబా

కవిత్వమే ఫిలాసఫీ..

కవిత్వమే ఫిలాసఫీ..

           ఒక కవితలో కవిత్వం గురించి చెప్పినపుడు సాహిత్య విమర్శనా భాషలో అక్కడ కవిత్వం అంటే – ప్రజలు వారు అనుభవించే అయోమయం నుండి ఒక అర్ధాన్ని ఏ…

Read More
59740_566066773423516_1763463627_n

కెమిస్ట్రీ ఆఫ్ టియర్స్  –  కొప్పర్తి

నువ్వెళ్లిపోయాకా రక్తకన్నీరు కార్చుకొన్నాను నేను.  నా విషాదం పెరిగిపోయింది.  నీ నిష్క్రమణ మాత్రమే కారణం కాదు. నీతో పాటు నా నేత్రాలు కూడా నన్ను విడిచిపోయాయి.  ఇపుడు నేనెలా ఏడ్చేదీ? —- రూమీ…

Read More
అభినందనలు

అభినందనలు

మీదపడి రక్కే సమయాల్ని ఓపికగా విదిలించుకొంటూ, తోడేళ్ళు సంచరించే గాలిని ఒడుపుగా తప్పించుకొంటూ, బాట పొడవునా పరచుకొన్న పీడకలల్ని జాగ్రత్తగా దాటుకొంటూ, శీతలమేఘాలు చిమ్మే కన్నీళ్ళలో మట్టిపెళ్ళై చిట్లీ, పొట్లీ మళ్ళీ మళ్ళీ…

Read More
ismayil painting rainbow

కవుల కవి – ఇస్మాయిల్

  ఇస్మాయిల్ కవిత్వంలో నినాదాలు, సిద్దాంతాలు, వాదనలు కనిపించవు. ఇంకా చెప్పాలంటే ప్రకృతి కనిపించినంతగా జీవితం కనిపించదు కూడా. అయినప్పటికీ ఆయన కవిత్వాన్ని అభిమానించే వారిలో కవులు ముందుంటారు వారి వారి కవిత్వ…

Read More
చర్మం రంగు

చర్మం రంగు

“ముఖ్య అతిధికి బొకే నేను ఇస్తాను టీచర్” “నువ్వొద్దు ….. అందుకు వేరే వాళ్ళను ఎంపిక చేసాం” ఆ  “వేరేవాళ్ళకు” తనకూ ఉన్న తేడా ఆ అమ్మాయికి కాసేపటికి తెలిసింది చర్మం రంగు….

Read More