మనోజ్ఞ ఆలమూరు

buchchibaabu_336x190_scaled_cropp

మళ్లా మళ్లా చదివించే ఖండకావ్యం బుచ్చిబాబు కథ

చాలా మంది కథలు రాసారు, రాస్తూనే ఉన్నారు. ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో శైలిలో సాగిపోతుంటాయి. వీటిలో కాలగమనంలో నిలిచిపోయే కథలు మాత్రం కొన్నే ఉంటాయి. అలాగే కథకులు కూడా కొందరే ఉంటారు. శ్రీపాద, రావిశాస్త్రి,…

Read More