మమత. కె.

వెన్నెల వైపుగా

వెన్నెల వైపుగా

వెర్రిగా ఊగిపోతూ ఒళ్ళంతా గుచ్చుతూ అడుగడుగునా చీకటి ఊడలు గుర్తుచేస్తాయి ఒంటరి ప్రయాణాన్ని దిక్కుతోచక దడదడలాడుతుంది గుబులెక్కి గుండె ఇక కరిగిపోదామనే అనుకుంటుంది గుప్పున పొంగుతున్న పొగల్లో విశ్వాంతరాలనుంచి రాలిపడిన ఒకే ఒక్క…

Read More