మహేష్ కుమార్ కత్తి

chalam

చలం వారసత్వం నిజంగా అందుకున్నామా ?

చలం కేవలం రచయిత కాదు. ఒక సాహితీ విప్లవం. ఒక సామాజిక ఉద్యమం. నిర్ధిష్టమైన prescribed విలువల్లో కుంచించుకుపోతున్న మానవతలోని ప్రేమతత్వాన్ని, సత్యశోధనని తన రచనలతో ఉద్దీపనం చేసిన ఋషి. ప్రపంచ సాహిత్యంలోని…

Read More