మామిడి హరికృష్ణ

Fusion షాయరీ on స్వప్న భంగమ్!

Fusion షాయరీ on స్వప్న భంగమ్!

1. బచ్ పన్ సే మనో ప్రవాహం లో సప్నో కె కష్టీ ని నడిపిస్తూనే ఉన్నాను. ప్రవాహమోసారి మా ఊరి నాగసముద్రం లా నిమ్మళంగా ఉంటే, ఇంకో సారి Pacific ocean…

Read More
మోహ దృశ్యం

మోహ దృశ్యం

  జన్మ జన్మాల మోహాన్ని అంతా నీలి మేఘం లో బంధించాను- వాన జల్లై కురుస్తోంది శతాబ్దాల ప్రేమనంతా హిమాలయ శిఖరంపై నిలబెట్టాను – జీవ నదియై పొంగుతోంది అనంత సమయాల అభిమానమంతా…

Read More
fusion

ఇది poetry + prose లోని రెండు భావనల fusion!

నేపథ్యం –             ప్రస్తుత ప్రపంచం లో మనకంటూ ప్రత్యేకంగా దేశాలు, ప్రాంతాలు, సంస్కృతులు , భాషలు ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ ఈ గ్లోబలైజ్డ్ వ్యవస్థ లో…

Read More
ఒక జన్మాంతర ముక్తి కోసం…

ఒక జన్మాంతర ముక్తి కోసం…

1. నేనొక నిరంతర తపస్విని జన్మాంతరాల నుంచి ఒకానొక విముక్తి కోసం మహోన్నత మోక్షం కోసం అమందానంద నిర్వాణం కోసం నిత్యానంత కైవల్యం కోసం తపస్సును చేస్తూనే ఉన్నాను 2. నిద్రానిద్ర సంగమ వేళ…

Read More
Fusion షాయరీ on a Lady in Lavender Saree!

Fusion షాయరీ on a Lady in Lavender Saree!

1.వర్ణాలను పులుముకున్నందుకు ప్రకృతి అందంగా ఉంటుందా ? ప్రకృతి వల్ల వర్ణాలకు ఆ అందం వస్తుందా ? లోకం నిండా వర్ణాందాలా ? అందమైన వర్ణాలా ? ఆది ఏది ? ఏది…

Read More
చత్తిరి

చత్తిరి

అత్త అస్మాన్ కోడలు జమీన్ ఆషాడంల అత్తకోడండ్లు మొఖాలు మొఖాలు సూస్కో వద్దంటరు గనీ ,గీ ఆషాడo లనే గమ్మత్తి జర్గుతది గదా జేష్టం  దాక అస్మాన్ అంతా మండిపోతది జమీన్ ని…

Read More