మైథిలీ అబ్బరాజు

10665717_10202781489839700_1209189682660945809_n

‘అపరిచితం’ చదివాక…నాలుగు మాటలు!

మొదటి పుటలలో కనబడిన స్ఫటికపు వాన రంగు అక్కడే చాలా సేపు ఆపేసింది. 1993 నుంచీ 1999 వరకూ మీరు రాసిన ఏవీ చదవలేని కారణాన, ఆ అబ్బురం. ‘ సమకాలీన సాహిత్యం…

Read More