రాఘవ రెడ్డి

p-satyavathi

మాయజలతారు వలల్ని తెంపే కథ!

“కధల్ని,గొప్ప కధల్ని తిరిగి చెప్పుకోవడమంత రోతపని మరొకటి లేదు.డిసెక్షన్ అందాన్ని చంపుతుంది” అంటాడు శివారెడ్డి సత్యవతి గారి కధల పుస్తకం ’మెలకువ’ కి ముందుమాటలో. అయినా అలాంటిపనే చేయకుండా ఉండలేని అశక్తత లోకి…

Read More
రైల్వే స్టేషన్ లో కూర్చున్నప్పుడు…

రైల్వే స్టేషన్ లో కూర్చున్నప్పుడు…

  అప్పుడెప్పుడో నాకింకా నటించడం రానప్పుడు -వరిపొలం మీద పరుచుకున్న ఒకానొక ఉదయం  మెత్తగా గుండెల్లోకి దిగినప్పుడు అచ్చం ఇలాగే అనిపించినట్లు గుర్తు.   ఇక్కడ ఇప్పుడిలా కూర్చుని పెట్టెలు పెట్టెలు గా…

Read More