వెంకట్ సిద్దారెడ్డి

నాన్న లేని సినిమా జ్ఞాపకాలు…!

ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే అనిపిస్తుంది. చాలా వరకూ నా సినిమా జ్ఞాపకాల్లో మా నాన్న లేడసలు. బహుశా నా చిన్ననాటి  రోజుల్లో ఆయన వ్యాపార నిమిత్తం మధ్యప్రదేశ్ లో ఉండడం ఒక కారణం అయ్యుండొచ్చు….

Read More

‘రంగు రంగుల జ్ఞాపకాలు’…మీ ముంగిట్లో…వచ్చే గురువారం నుంచి…!

రాత్రయింది. ఊరంతా చీకటి. కానీ ఊరు ఊరంతా సందడిగా ఉంది. ఆ రోజు మా ఊర్లో సినిమా ప్రదర్శిస్తున్నారు. బహుశా మా ఊర్లో అదే మొదటి సినిమా ప్రదర్శన అనుకుంటాను. అప్పటికి నా…

Read More