శివరామకృష్ణ

శిశిరానికేం తొందర?

శిశిరానికేం తొందర?

నా తోటకి హేమంతం వచ్చేసింది నిన్నటిదాకా హరితఛత్రాన్ని ధరించిన నా ఆశల తరువులన్నీ పసుపుదుప్పటీ కప్పుకుంటున్నాయి, రేపో మాపో ఆకురాల్చడం మొదలైపోతుంది నా తోటంతా రక్తమాంసాలు కోల్పోయిన అస్థిపంజరంలా కళావిహీనమవుతుంది! ఓ కాలమా,…

Read More