శివారెడ్డి

10347488_10152266211996466_130275867324807047_n

యాకూబ్ ‘నదీమూలం లాంటి ఆ ఇల్లు’ ఆవిష్కరణ

బహుశా చాలా రోజుల్నించి, కొన్ని నెలల నుంచి నేను యాకూబ్ లోకంలోనే బతుకుతున్నా, ప్రతి కవికీ వాడిదయిన ప్రపంచం వుంది. అనుభవం వుంది. అందరి చుట్టూ అదే ప్రపంచం ఉంది, అనుభవం వుంది….

Read More