శ్రీకాంత్ కాంటేకర్

that’s way..!

that’s way..!

జీవితమంతా యాదృచ్ఛికమే అవుతుంది ఉదయాన్నే రాలిన మంచుబిందువులు ఆ బిందువులను అద్దుకొని మురిసిన పసిగడ్డిపోచలు ఆ గడ్డిపోచలపై వాలిన తొలిపొద్దు కిరణాలు ఆ కిరణాలు హత్తుకొని నడిచిన కొన్ని పాదముద్రలు జీవితం ఎంతోకొంత…

Read More
srikanth story ilustratino

చూపులు కలవని వేళ!

ఎటూ చూసిన సందడి! రాకపోకల హడావిడి! కొత్త బట్టల్లో కళకళలాడుతూ ఆనందంగా తుళ్లిపడుతూ ఆడవాళ్లు, పిల్లలు! పెళ్లి ప్రాంగణం! ఫంక్షన్ హాల్ ఎదుట నూతన వధూవరులతో కటౌట్!!   లోపలెక్కడో అన్ ఈజీ…

Read More
లోలోపలే…

లోలోపలే…

ఏం తెలుసు? గది లోపల? మది లోపల? నువ్వు-నేను నిజం మిగతా అంతా మిథ్య ఏం చెబుతావు? కథలో? అక్షరాలు కూడదీసుకొని రాసే కవిత్వంలో? దుఃఖదాయకమైన జీవితంలోని కొంచెం వేదన- కొంచెం వర్ణన…

Read More