షాజహానా /స.రఘునాథ

shajahana

సాహిత్యం నన్నే కాదు ప్రపంచాన్నే ఓదారుస్తుంది:షాజహానా

తెలుగు కవిత్వంలో షాజహానా ఒక సంచలన కెరటం. ముస్లిం మహిళల జీవితాల్ని మొదటిసారిగా కవితకెక్కించి అంతర్జాతీయ కీర్తిని అందుకున్న తొలి తెలుగు కవయిత్రి. తండ్రి దిలావర్ గారు స్వయంగా అభ్యుదయ రచయిత. ఆ…

Read More