షేక్ నసీం

నాట్స్ సాహిత్య కమిటీ సభ్యులు  సురేష్ కాజా, నసీం షేక్, అనంత, రమణ జువ్వాడి, సింగిరెడ్డి శారద, జంధ్యాల శ్రీనాథ్

నాట్స్ సంబరాలలో సాహిత్య సందడి

జూలై 4-6 తేదీలలో జరగనున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం వారి మూడవ అమెరికా సంబరాలలో భాగంగా జరగనున్న సాహీతీ కార్యక్రమాల సమాహాలిక “నాట్స్ సాహిత్య సౌరభం” విశేషాలను తెలుసుకోవడానికి నిర్వాహకులు అనంత్…

Read More