సాంత్వన చీమలమర్రి

pacc196_the_unveiling_draupadi

రవి వర్మ గురించి కొత్తగా…

Art is an evolution. చిత్రాలు వెయ్యటం అనేదే మనిషి తన తోటి వారి కంటే లోతు గా భిన్నం గా ఎలా ఆలోచిస్తున్నాడు అనే దానికి ప్రతీక. ఇక్కడ ఎవొల్యూషన్ అనేది…

Read More