సాయి పద్మ

వేకువతో వెంటాడే సున్నితత్వపు పాట – గుల్జార్

    ఇవాళ గుల్జార్ పుట్టినరోజు. ఎనభై వసంతాల నిత్య వసంతపు పాట కి, రోజూ ఎక్కడో ఒకచోట వినబడే గుల్జార్ కీ రోజూ పుట్టిన రోజే .. అసలు ఒక రోజేంటి…

Read More
కొన్ని ప్రస్తుత క్షణాల లోనే …!!

కొన్ని ప్రస్తుత క్షణాల లోనే …!!

మధ్యస్తపు అలల్లో వొలిపిరిలా తడిపి , విదిలించుకున్నా  విడువని సంద్రపు ఇసుకలా వొళ్ళంతా అల్లుకుపోయిన పిల్లాడా .. మళ్ళీ నీకో అస్తిత్వం అంటూ నటించకు నీతో ఉన్న క్షణాలు మనవి  కాక మరేమిటి?…

Read More

ఒక ‘ఆర్గా’నిజపు స్వగతం

  నేను ఉన్నానా.. విన్నానా ..అనుభూతించానా నాలోకి నేను అతనిలా చొరబడే క్షణాల్లో .. మనసులో ఒకరూ.. శరీరంలో ఒకరు ఉండే వేదనలలో . స్నానించినపుడు .. ఆచ్ఛాదనంగా ప్రేమించినపుడు .. దిగంబరంగా…

Read More