సిద్దార్థ

త్రిపురాంతకుడి వలసగానం

                (మే 24: త్రిపుర నిష్క్రమణ- ఒక ఏడాది)   త్రిపురని మొదటిసారి చూసినపుడు బౌద్ధభిక్షువనుకున్నాను. తెల్లటి సరస్సులా, చలికాలపు ఎండలా ఉందప్పుడు…

Read More