సైఫ్ అలీ గోరె సయ్యద్

వేషాలు  వేసిన గొంగళి పురుగులు

వేషాలు వేసిన గొంగళి పురుగులు

          రాత్రి  వెన్నెల్లో నాలుక చాపి వెన్నెల రుచి చూసావా ఎప్పుడైనా ఆకాశం అందకపోయినా అద్భుతంగా ఉంటది కదా. గులాబి పువ్వు ఒకటే తెచ్చావా లేదు చదవాల్సిన …

Read More
బేషరం వద్ద  ఓ జవాబు ఉండదు

బేషరం వద్ద ఓ జవాబు ఉండదు

1. అనుమతి లేకుండా ఎందుకలా చూస్తున్నావ్ అని జాబిల్లి  అడిగితే ఏం జవాబు చెప్పాలో తెలీదు . కాలిపోతున్న దీపపు వత్తి కాంతి లో చెవికమ్మల్ని చూసి తృప్తిగా నిదురపోయే బేషరం ని…

Read More