సైఫ్ అలీ

గాలిబ్ తో  గుఫ్తగూ

గాలిబ్ తో గుఫ్తగూ

గాలిబ్ ఇంకా సముద్రాల్లో ఆటుపోట్లు వస్తున్నాయ్ ఇంకా పువ్వుల చుట్టూ భ్రమరాలు తిరుగుతున్నాయ్ ఆకాశం ఇష్టమొచ్చినప్పుడు రంగులు మార్చుతూనే ఉంది విత్తనం పగిలితేనే ఇంకా పచ్చని మొక్క పుడుతుంది గాలిబ్ , చీకటి…

Read More