స్వాతి కుమారి బండ్లమూడి

1384107_10153291089355363_299593426_n

ఈకలు రాలుతున్నాయి

అబ్బా నిద్ర పట్టేసింది.   ఇంకా చెబుతూనే ఉన్నావా? ఇన్నిరాత్రులుగా నా చెవిలో గుసగుసగా చెబుతున్న అవే మాటలు. రేపు మాట్లాడుకుందాం ఇక పడుకోవూ! ఊహూ, అస్సల్లేపను. భయమేస్తే ఏడుపొస్తే కూడా. నిద్రలో…

Read More
1swatikumari-226x300

తిరిగి తిరిగి మొదటికే చేరే ప్రవాహంలా…!

“నువ్వు ఒక మాట అంటావు, అది భలే బాగుంటుంది/మాట మీద కాసేపు నడుస్తావు ప్రత్యేకించి పనేం లేక” – అలవోకగా, అలవాటుగా, అనాలోచితంగా అన్న చాలా మాటల్లోంచి బాగున్న మాటలని ఒకచోట పోగుచేస్తే,…

Read More