స్వాతీ శ్రీపాద

విశ్వ రూపం

మిట్ట మధ్యాన్నం ! అమెరికన్ సమ్మర్ లు కూడా వేడిగా మారిపోతున్నాయి. రెండున్నర గంటలు కారులో కూచుని, అందులో ఒక అరగంట కోడి కునుకు తీసి జీ పీఎస్ సూచనల ప్రకారం ఆ…

Read More
నాకంటూ నేను ఏమీ లేనని…!

నాకంటూ నేను ఏమీ లేనని…!

          లేత వెలుగు కిరణం కూన ఒకటి తారట్లాడుతూ వచ్చి కనురెప్పల తలుపులు నాజూకు ముని వేళ్ళతో తట్టి కలల పుష్పకం నుండి సుతారంగా ఎప్పటి త్రిశ౦కులో…

Read More

“ రాతి చిగుళ్ళ” మెత్తదనం

“ రాతి చిగుళ్ళ”  మెత్తదనం “గు౦డె పగిలిన దృశ్యాల”  సౌకుమార్యం, తన కవితకు  గుర్తింపు పత్రం ,చిరునామా అవసరం లేని కవయిత్రి శైలజామిత్ర . ఆవేదనా ప్రవాహం  ,ఆలోచన అంతర్ దర్శనం, అస్తిత్వపోరాటం,…

Read More