కొన్ని అద్భుతాలంతే అలా జరిగిపోతాయి!

 

అదెప్పుడూ నన్ను వీడిపోదు

అమ్మకొంగు పట్టుకొని వేలాడే బాల్యపు చిరునవ్వులా

నా చుట్టే దాని భ్రమణం

 

కాలపు జరిచీర మీద అంచు కదా

దాని జిలుగుకు తరుగులేదు

 

ఏ కాస్త నవ్వు నా ముఖము పై తళుక్కుమన్నా

ఏ కాస్త నవ్వు నా పెదవులపై తారాజువ్వలా ఎగిసినా

ఏ కాస్త ఆనందం నాలోకి మధువులా దిగినా

రూపం సారం దానిదే!

నా రూపు రేఖలన్నీ దానివే!!

 

అలుపు సొలుపు లేకుండా అలా అహరహం

నాలో చలించే శక్తి నాలో జీవమై అలా ప్రవహిస్తూనే వుంటుంది.

 

సూర్యుడెలా నీడకు తోడౌతాడూ?

జలబిందువుల వస్త్రం సముద్రంలా పుడమినెలా అల్లుకుంటుందీ?

నల్లని మానుకు పచ్చనాకులేలా అలంకారాలౌతాయీ?

ముత్యమంత గింజలో మహావృక్షం ఎలా ఒదిగిపోతుంది?

 

కొన్ని అధ్బుతాలంతే అలా జరిగిపోతాయి.

 

తొలకరి జల్లులాంటి తొలిపలుకుల మొదలు

దారప్పోగులై విడిపోయి నా నరనరం రుధిరపు హోరై

కణకణంలో మొగ్గల్నెలా పూయిస్తుందీ?

 

నిశ్శబ్దం శబ్దంలా రూపాంతరం చెందే

దృగ్ప్రంపచపు లయబద్ధత

మాటల తోటలాగా, పదాల పుట్టలాగా, కవనగానంలాగా

నాలో ప్రతిధనిస్తుంది

 

వేలవేల పిట్టల పాటలుగా

పాటలు తీగలై వొంపులు తిరిగే పూలచెట్టు ఆకుల సవ్వడిగా

పదుగురు సంగీతకారుల సామూహిక వయోలీన్ రాగాల రెసొనెన్స్

వీణ తంత్రుల పై నుంచి జారే వేలి కొసల నుదుళ్ళపై రాయబడ్డ మ్యూజికల్ నోట్స్ లాగా

ధ్వనుల నుంచి ధ్వనుల జననం

ధ్వనులక్షరాలౌతాయి

ధ్వనులు పదాలౌతాయి

పదాలు పుస్తకాలౌతాయి

పుస్తకాలు గ్రంధాలౌతాయి

గ్రాంధాలే పూలై వేలాడే మనోగతపు వృక్షం

అంతరంగపు చెట్టుకు పూసె పూల చుట్టూ వలయాలై ఎగిరే పరిమళం

ధ్వని అంటే ప్రపంచం

ప్రపంచం ధ్వనుల బీజాక్షరం

ధ్వనిని పలకరించే అధర వసంతం ధమనుల్లోని సాగరకెరట సంచలనమై

లోకపు గడయారానికి నే వేలాడుతున్న లోలకం

 -మహమూద్

Download PDF

3 Comments

Leave a Reply to Prasuna Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)