కె. గీత

చిన్ననాటి మిత్రురాల్ని చూసేక

చిన్ననాటి మిత్రురాల్ని చూసేక

  చిన్ననాటి మిత్రురాల్ని ఇన్నేళ్లకి చూసేక ఏ బరువూ, బాదరబందీ లేని తూనీగ రోజులు జ్ఞాపకం వచ్చాయి నచ్చినప్పుడు హాయిగా ముసుగుతన్ని నిద్రపోగలిగిన, నిద్రపోయిన రోజులు జ్ఞాపకం వచ్చాయి చిన్ననాటి చిక్కుడు పాదు…

Read More
పుట్టగొడుగు మడి

పుట్టగొడుగు మడి

నుదుటి మీదకొక తెల్ల వెంట్రుక చికాగ్గా- పండుటాకు కొమ్మను ఒరుసుకుంటున్నట్లు- శిశిరం మొదటిసారి నిర్దయగా తలుపు విరుచుకు పడుతున్నట్లు నాలో ఎక్కడో పెళపెళా కొమ్మలు విరిగిపోతున్న చప్పుడు కొత్త సంవత్సరం వస్తుందంటే కొత్త…

Read More
rajayya-geeta

విప్లవాల్లోని ఒంటరితనం గురించి రాయాలి : అల్లం రాజయ్య

 అల్లం రాజయ్య గారితో ఇంటర్వ్యూ కోసం ఫోన్ చేసాను. అసలు ఆయనను ఇంటర్వ్యూ చేసే అర్హత నాకు ఉందా.. అని ఎన్నో ప్రశ్నలు. మరో అరగంటాగి వస్తారా, కూర వండుతున్నా అన్నారు. అయితే…

Read More
డాయీ పాపాయీ

డాయీ పాపాయీ

వాళ్లిద్దరూ ఈ ప్రపంచంలో ఇప్పుడే కొత్తగా ఉద్భవించినట్లు వాళ్ల ప్రపంచంలో వాళ్లుంటారు చెట్టు కాండాన్ని కరచుకున్న తొండపిల్లలా ఆ పిల్ల ఎప్పుడూ “డాయీ ” ని పట్టుకునే ఉంటుంది పిల్లకు డాయీ లోకం…

Read More