నన్ను ఇంకొక చోట నిలబెట్టు

సిద్ధార్థ

సగం చీకటి తనమేనా … గువ్వా

మెట్టు … పైకి జరుపు

మసి కనుపాపను గురిచూసి కొట్టు

పసుపు కొమ్ముల్ని ఆమె చేతిగాజులు దంచినట్టు

గుమ్మొచ్చి పడిపోయిన

వాన మబ్బుల్ని దంచు

అగొనే … ఏందే … గువ్వా

ఎపుడూ … సగం తీర్మానమేనా

సగం ప్రమాణమేనా

సగం మోజులేనా

పక్కనే పీఠభూమి ఉంది

దాన్ని లోయ కొండలతో దిద్దు

ఇంకొక చింతకు చెదిరి ఫో…

లేపుకు పో …

ఇంకొక పొద్దును

నన్ను కూడా ….

- సిద్ధార్థ

(‘క్రోపం’ కావాలనే వాడారు సిద్దార్థ. అచ్చు తప్పు కాదు సుమీ )

Download PDF

ఒక వ్యాఖ్యను

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)