ఛానెల్ 24/7- 12 వ భాగం

sujatha photo

   (కిందటి వారం తరువాయి)

బెహరా బాధితుల్లో నాగమ్మ బైట్ గుర్తొచ్చింది శ్రీధర్‌కు. ఎలా బతికుంది, ఏం బతుకు, ఏం జీవితం, అయ్యా నాకు ఒకే కొడుకు, ఆడు చదువుకోవాలని ఇరవైవేలు అప్పు తీసుకొన్నా.  పద్నాలుగుసార్లు మిత్తి కట్టినా. నాకు జబ్బు చేసి కూలికి వెళ్లలేకపోయినా. నా మొగుణ్ణి మేకలు కాయమని  జీతానికి పెట్టినా, ఆడికిచ్చే సంవత్సరం జీతం రెండునెల్లకోసారి తీసుకొని వడ్డీ కట్టినా, రెండోపాలి నా కొడుక్కి జీతం కట్టే రోజుకి ఈ ఇరవైవేలు బాకీ తీరి మళ్లీ తీసుకోవచ్చు. పిల్లాడి చదువు అయిపోతుంది అనుకొంటే పిల్లాడి చదువాగిపోయింది. మిత్తి కట్టనందుకు నన్ను తన్ని జైల్లో పెట్టించారు. నా కొడుకు భయపడి ఇంట్లోంచి పారిపోయిండు. నా మగడు పురుగుమందు తాగి సచ్చిపోయిండు. నేనిట్టయినా. నా కొడుకు ఏడకిపోయిండో,  నేనీ ఇరవైవేలు అప్పు ఎలా తీర్చాల్నో .. ఇదీ ఏడుపు.

ఇరవైవేలకు ప్రాణం పోయింది. చదువుకొనే పదిహేడేండ్లవాడు ఊరువదిలి పరారైనాడు. నాగమ్మ ఇల్లు, సామాను జప్తు చేశారు. ఆమె రోడ్డున పడి కూర్చుని వుంది. ఇలాంటి బతుకులు, ఇప్పుడామెకు మళ్లీ అప్పిస్తానంటే సంతోషంగా తీసుకొంటుంది. అసలు రూపాయి ఎక్కడుంది. వాళ్ల చేతిలోకి ఎలా వస్తుంది.?  ఈ బతుకులపైన వ్యాపారం చేస్తూ బెహరా విమానాల్లోనే తిరుగుతాడు. విమానాశ్రయాల్లో వీఇపిలతో కలిసి కనిపిస్తాడు. కమలలాంటి వాళ్లకు బిజినెస్ ఇస్తాడు. నాయుడుకు పర్సంటేజ్ ఇస్తాడు. రవళిలాంటి అందమైన భార్యకు చానల్ ఇస్తాడు. ఏమైనా చేస్తాడు. కానీ నాగమ్మ, బెహరా ఇద్దరూ మనుషులే. ఒక్కలాగే పుట్టారు. నాగమ్మ చీకటి వెంట. బెహరా వెలుగుల వెంట వున్నారు. నాగమ్మను తలుచుకొంటే నీతి నియమం, దయ, దాక్షిణ్యం, మనిషితనం పక్కన పెట్టి కెరీర్ గ్రాఫే చూసుకోవాలనిపించింది శ్రీధర్‌కు.

“ఏమిటాలోచిస్తున్నావ్…?”

“కమల వాళ్లని మీరు కలుద్దురుగానీ, లంచ్ ఇక్కడకు చెబితే సరిపోతుంది” అన్నాడు శ్రీధర్.
“బావుంది” అన్నాడు ఎండి.

***

కెమేరామెన్ పూర్ణ వెయిట్ చేస్తున్నాడు. అతన్ని శ్రీకాంత్ కొట్టాడు. యూనిట్ అంతా షూటింగ్ కాన్సిల్ చేసుకొని వెనక్కి వచ్చారు. శ్రీజ కూడా వుంది. లోపలికి పంపమంటారా…? ఇంటర్‌కంలో చెప్పింది పి.ఎ.

“ఎందుకు కొట్టాడట. లోపలికి రమ్మను” అన్నాడూ చిరాగ్గా ఎం.డి.

పూర్ణ లోపలికి వచ్చాడు. అతని వెనకాలే శ్రీజ వచ్చింది. కెమేరా అసిస్టెంట్ డోర్ దగ్గర నిలబడ్డాడు.

“కూర్చో” అన్నాడు ఎం.డి.

పూర్ణ కూర్చున్నాడు. అతని మొహం ఎర్రగా వుంది.

“చాలా కష్టం సర్ శ్రీకాంత్ సర్‌తో. చాలా ఎగ్రసివ్‌గా ఆలోచించకుండా బిహేవ్ చేస్తాడు. మేం చాలా ఓర్చుకున్నాం సర్. ఈ రోజు షూటింగ్‌కు బయలుదేరాం.
శ్రీజగారు లేటయ్యారని ఆమెను కోపంతో అరిచాడు. చాలా అప్‌సెట్ అవుతున్నాం సర్. చిన్న జోక్ వేశాను సర్. అప్పటిదాకా నవ్వుతూనే ఉన్నాడు సర్. చెంపపైన లాగిపెట్టి కొట్టాడు. తలుచుకొంటే నేనూ చేయి చేసుకోగలను సర్.”

“ఏం జోకేశాడు” అన్నాడు శ్రీజతో.

ఆమె మొహం దించుకొంది.

“సరిగా వినపడలేదు. ఏదో నాపైనే అయి వుంటుంది సర్”

“వినపడకపోవటానికి అదేమన్నా ప్యాలెస్సా, కార్లో పక్కనే కూర్చున్నా వినబడలేదా.”

“నన్ను ముందు సీట్లోనే కూర్చోమంటాడు సర్ శ్రీకాంత్” అన్నది శ్రీజ ఉన్నట్లుండి.

శ్రీకాంత్ తనను ముందు సీట్లో ఎందుకు కూర్చోమంటాడో అర్ధం అయింది ఆమెకు. ముఖం ఎర్రగా పెట్టుకొంది.

ఒక్క క్షణం కూడా అతనికి తనకు పడదు. ఎప్పుడూ ఆయన్ని వెనకాల శాపనార్ధాలు పెడుతూనే వుంటుంది అందరి ముందు. అతను లేనప్పుడు అతన్ని అనుకరించి నవ్విస్తూ వుంటుంది. కార్లో ఏ డైరెక్టరయినా వేన్‌లో తనతో కలిసి కెమేరామెన్‌తో కలిసి వెనక సీట్లో కూర్చుంటారు. మేకప్ అతను డ్రెస్ తీసుకొని వెనకాల కూర్చుంటాడు. కెమేరామెనో ఎవరో ముందు సీటు ఆక్యుపై చేస్తారు. శ్రెకాంత్ ఒక్కడే తనను ముందు సీట్లో కూర్చోమంటాడు. సరిగ్గా చెప్పడు. కసుర్తాడు. ఆ మేకప్ ఏమిటంటాడు. ఆ డ్రెస్ అలా వుండాలా అంటాడు. చిరాగ్గా వుంటుంది అతన్ని చూస్తే, మొదటిసారి తనకు తెలియనిది ఏదో జరిగినట్టు అనిపించింది శ్రీజకు. ఇప్పటివరకు పూర్ణని కొట్టడం తనకు నచ్చలేదు. కారణం ఎవ్వళ్ళూ మాట్లాడలేదు. కొట్టడం గురించి అరుచుకున్నారు. సగం దూరం వెళ్లాక ప్రోగ్రాం కాన్సిల్ చేసుకొని వచ్చేశారు.

“శ్రీకాంత్‌ని రమ్మను. శ్రీధర్‌ని కూడా..” ఇంటర్‌కంలో పి.ఎ.కి చెప్పాడు ఎం.డి.

నిముషంలో శ్రీధర్ వచ్చాడు. తాపీగా శ్రీకాంత్ వెనకాలే వచ్చాడు. అప్పటిదాకా శ్రీకాంత్ ప్రవర్తన ఎంత అరాచకంగా వుంటుందో చెపుతూనే వున్నాడు పూర్ణ.

“శ్రీధర్, శ్రీకాంత్‌ని పంపిచ్చేద్దాం. ఇలాంటి బిహేవియర్ కష్టం.” అన్నాడు కోపంగా.

శ్రీధర్ ఉలిక్కిపడ్డాడు.

“సర్. ఏం జరిగింది”

“అతన్నే అడుగు” అన్నాడు ఎం.డి.

ఏంట్రా అంటూనే సర్దుకొని ఏం జరిగింది శ్రీకాంత్ అన్నాడు.

“పొరపాటే సర్. కోపం వచ్చి కొట్టాను” అన్నాడు శ్రీకాంత్.

“చూశారా.. చూశారా పొరపాటేమిటి సర్. నన్ను ఇన్‌సల్ట్ చేసినట్టే కదా సర్” అంటూ గోలపెట్టాడు పూర్ణ.

“ఎందుకు కొట్టారు. కొట్టడం ఏమిటండీ” అన్నాడు కోపంగా శ్రీధర్.

ఈరోజు శ్రీకాంత్ ఉద్యోగం ఊడిపోయింది అనిపించిందతనికి..

“చిన్న జోక్ సర్” అంటూనే ఆగిపోయాడు పూర్ణ. హటాత్తుగా అతనికి తట్టింది.

తను వేసిన జోక్ గురించి ఇప్పటివరకు మాట్లాడలేదు శ్రీకాంత్. తలతిప్పి శ్రీజ వైపు చూశాడు. ఆమె కళ్లెత్తి శ్రీకాంత్ వైపు చూస్తోంది. తన జోక్ తనకే నచ్చనట్లు అనిపించింది పూర్ణకు.
ఆ అమ్మాయి కాస్త పొట్టిగా, తెల్లగా, బొద్దుగా వుంటుంది. తన పక్కన కూర్చోమని తనే ఇన్వైట్ చేశాడు. హాయిగా వచ్చి కూర్చొంది. శ్రీకాంత్ వస్తూనే ఆమెను ముందుకెళ్లమన్నాడు. జుట్టు గాలికి ఎగురుతూ వుంది. ఏసి లేదు కనక గ్లాస్ డోర్ ఓపన్ చేస్తారు. జుట్టు చెదిరిపోతుంది ముందు సీట్లోకి వెళ్లను అంది. నోరు మూసుకుని ఫ్రంట్ సీట్‌లో కూర్చో అన్నాడు. నీలంరంగు చీరె, డిజైనర్ బ్లౌజ్ వేసుకొంది. బ్లౌస్ వెనకవైపుగా రౌండ్‌షేప్‌లో కట్ చేసి, పైనో ముడి వేసింది. వీపంతా తెల్లగా కనిపిస్తోంది. ఎంతో టెంప్టింగా వుంది ఆ అమ్మాయిని చూస్తే. అటు కూర్చోండి సర్ అన్నాడు తను. నువ్వు వెనక్కురా అని ముందు సీట్లో కూర్చుని అసిస్టెంట్‌కి చెప్పి శ్రీజను గదిమాడు శ్రీకాంత్. అమె విసుక్కుంటూ దిగింది. పక్కనే వచ్చి కూర్చున్న శీకాంత్‌తో మస్తు మజా మిస్ అయ్యాం సర్. ఆ పోరికి లేని కష్టం మీకెందుకు అన్నాడతను. సరిగ్గా ఈ మాటలే అన్నాడతను. ఆ నిముషానికి నోటికొచ్చిన పదం ఒకటి వాడాడు కూడా. ఓ నిముషం తప్పు చేశాననిపించింది పూర్ణకు.

“అదేనయ్యా ఎందుకు కొట్టావు. కారణం సరైందయితేనే, లేకపోతే వెళ్లిపో. నిముష, నిముషం నీతో న్యూసెన్స్‌గా వుంది” అన్నాడు ఎం.డి.

“కారణం చెప్పండి స్రీకాంత్” అన్నాడు శ్రీధర్.

“పూర్ణ ఊరికే సతాయించాడు సర్. లేటయిందని. శ్రీజతో ప్రతిరోజూ ఇదే ప్రాబ్లం. కోపం వచ్చింది” అన్నాడు. అంతే గానీ పూర్ణ వేసిన జోక్, బూతు మాట గురించి చెప్పలేదు.

అతని మొహంలో ఎలాంటి చిరాకు లేదు. ఎం.డి మోగిన పోన్ చూసుకొంటున్నాడు.

శ్రీకాంత్ మొహం చూసి చిరాకు ముంచుకొచ్చింది శ్రీధర్‌కు. వీడీ జన్మకు మారడు అనుకొన్నాడు. ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కళ్ల బాధ ఇతనిదే.

“ఏమంటావు?”  ఎండి మొదటికొచ్చాడు.

శ్రీధర్‌వైపు, పూర్ణవైపు చూశాడు. పూర్ణ కళ్లల్లో నీళ్లు తిరిగాయి. పా పం శ్రీజ గురించి తనేం మాట్లాడాడో చెపితే శ్రీజకి ఎంత అవమానం. ఈ విషయం ఈయనకి తెలిస్తే ముందు నన్నెళ్లి పొమ్మంటాడు..

“అదే ఏమైంది..” మళ్లీ గద్దించాడు ఎండి.

“యూనిట్‌ని సరైన టైంకి హ్యాండిల్ చేయకపోవటం నా ఇనెఫిషిన్న్సీ అన్నాడు సర్. నాకు ప్రొడ్యూసర్ లక్షణాలు ఏవీ లేవన్నాడు” అన్నాడు శ్రీకాంత్.
ఎండీకి నవ్వొచ్చింది.

“అయితే కొట్టేస్తావా?” అన్నాడు.

“ఆయనకి ఊరికే కోపం వస్తుంది సర్” అన్నాడు పూర్ణ. అతని గొంతులో కోపం లేదు. అనవసరంగా ఇష్యూ చేశాననిపించింది. భయం వేసింది. శ్రీజ గురించి తను వాగిన వాగుడు ఇప్పుడు ఎండికి చెబితే తనకు మరి ఫ్యూచర్ లేదు అందరి ముందు పరువూ లేదు.

“అయితే ఏంటంటావయ్యా, పూర్ణ కంప్లయింట్ చేస్తున్నాడు. శ్రీజ ఏడుస్తూ కూర్చుంది. ఆఫీస్ ఎట్మాస్ఫియర్ డిస్టర్బ్ అవుతోంది నీ వల్ల. నీలాంటివాళ్లు ఒకళ్లున్న చాలు. ఆఫీస్ కిష్కింధలాగా అయిపోయినట్లే. ఇట్ ఈజ్ వెరీ బాడ్. కొట్టుకోవటం ఏమిటయ్యా.. నీతోటివాడు. కొలీగ్, నీకెంత కోపం వచ్చినా కొట్టడమేమిటి అసహ్యంగా”

“కొట్టాలనుకోలేదు. ఏదో చిరాగ్గా ఉన్నాను. నా వల్లనే ప్రోగ్రామ్స్ లేటయిందంటాడు. కేమ్స్ తీసుకొని గంట సేపటినుంచి ఎండలో నిలబడ్డాం. మీరు రాలేదు. ఫోన్ చేయలేదు. మా ఇంచార్జ్ వచ్చేయమన్నాడు అంటాడు. నన్ను లేట్ మాస్టర్ అంటే..”

తలపట్టుకొన్నాడు ఎండి.

“తంతావటయ్యా. తన్ను అందరినీ, పెద్ద రౌడీలాగా ఉన్నావే” అన్నాడు చిరాగ్గా.

శ్రీకాంత్‌పైన ఎవరికీ కోపం రాదు. ఎంతోమంచి రైటర్. ఎక్కడ ఎవరికి ఏ కష్టం వచ్చినా మొత్తం తనకే ఆ కష్టం వచ్చిందనుకుంటాడు. ఆడపిల్లలు యాంకర్లు అతని నీడలో ఉన్నట్లుంటారు.
ఎండీకి హఠాత్తుగా ఏదో స్ఫురించింది. పూర్ణ మిస్ బిహేవ్ చేసి వుంటాడనిపించింది.

“ఏం చేద్దాం?” అన్నాడు పూర్ణతో.

పూర్ణ కంగారుపడ్డాడు.

“శ్రీధర్ చూడవయ్యా.. ఇతన్ని కొట్టాడు. ప్రోగ్రాం కాన్సిల్ చేసుకొనేంత ఇష్యూ అయింది. ఇతన్ని మనం భరించాలా?”

“పూర్ణా.. జరిగింది లెటర్ రాసివ్వు. శ్రీకాంత్‌ పైన యాక్షన్ తీసుకొందాం”

శ్రీధర్, శ్రీకాంత్ ఇద్దరూ మాట్లాడలేదు.

పూర్ణ నోరు పెగుల్చుకొన్నాడు.

“సర్ నాదే తప్పు ఆర్. దీన్ని వదిలేద్దాం సర్.” అన్నాడు.

అందరికీ అర్ధమయ్యీ అర్ధం కాకుండా వుంది. నిశ్శబ్దంలోంచి శ్రీజ వెక్కిళ్ళు పెద్దగా వినిపించాయి అందరికీ. చేతుల్లో మొహం దాచుకొని వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తోంది ఆ అమ్మాయి. ఒకసారి మొహం పైన లైట్లు పడ్డాక చానళ్ళలో తళుక్కున మెరిశాక ఇంకో జీవితం ఏ యాంకరూ ఊహించదు. టీవీపైన మమకారంతో ఎలాంటి హింసకైనా  ఓర్చుకుంటారు. ఉదయం వేసుకొన్న మేకప్‌తో చర్మం మండిపోతున్నా ఎండలో నిలబడి సాయంత్రం వరకూ షూటింగ్ చేస్తారు. ఎండలు మండిపోతున్నా ఫాన్ వేస్తే ఆ రెపరెపల శబ్దం కెమేరా రికార్డర్లో వస్తాయని దిగ చెమటలతో కుకరీ ప్రోగ్రాం చేస్తూ, నవ్వుతూ వండిన వంట నవ్వుతూ రుచి చూస్తూ నవ్వుతూ పేలుతూ నటిస్తూ వుంటుంది తను.

ప్రతిరోజూ ఒక కొత్త డిజైనర్ డ్రెస్, అందమైన నగలు, వెనక్కాల హెయిర్ డ్రస్సర్, మేకప్ మేన్‌ల గారాబం, షూటింగ్ స్పాట్‌లో గౌరవం, స్క్రీన్ పైన కనిపించే అందం, లక్షలమందికి తను తెలుస్తానన్న గర్వం, వాటికోసం తనలాంటి అమ్మాయిల పరుగులు, తమ  ఆశల చుట్టూ ఇంకోళ్ళ వ్యాపారపు ఆశలు, తమ అందం, వాక్చాతుర్యం చుట్టూ కమర్షియల్ ప్రోగ్రాంలు,  ప్రతిరోజూ రాత్రి పది నుంచి పదకొండు గంటల వరకూ చేసే ప్రోగ్రాం ఏమిటి? ఫోన్ కొట్టండి కాష్ పట్టండి, ఏంటా ప్రోగ్రాం. అందమైన డ్రెస్, రంగురంగుల విగ్‌లు.. గంటసేపు ఎడతెరిపిలేని కబుర్లతో ప్రేక్షకులపై ఆశలవల విసిరేయటం, స్క్రీన్‌పై ఎవరో పాపులర్ యాక్టర్,  కనీకనిపించనట్లుగా కనిపిస్తాడు. అతనెవరో కనుక్కోమంటూ, కనుక్కుంటే ఐదువేలు గిఫ్టంటూ, ఒకసారి ఎవరైనా ఫోన్ చెసి ఇరుక్కున్నారంటే అరవై, డెబ్బై రూపాయలు ఫోన్ కాల్స్ రూపంలో చానల్ లాగేస్తుంటుంది. ప్రోగ్రాం అయ్యేసరికి కార్యక్రమం  చేయడానికి అయ్యే ఖర్చుకంటే ఎన్నో ఎక్కువ రెట్లు ప్రేక్షకుల దగ్గరనుంచి లాగేస్తుంటారు. అందులోంచి ఐదువేలు గిఫ్ట్ ఇవ్వటం ఏం కష్టం. ఆ ప్రోగ్రాం అయ్యేసరికి పదకొండు దాటిపోతుంది ఆవేళకి. తనతోపాటు ఆఫీస్ కార్లో రావటానికి ఎంతోమందికి ఆశ. ఎక్కడో బిర్యానీ తిందామా అంటారు. కబుర్లలో పెడతారు. తను తేలిగ్గా దొరకాలని ఎంతమంది కలలు.. తను మాత్రం తక్కువదా? నవ్వుతూనే వుంటుంది. కాస్సేపు నవ్వుతూ మాట్లాడితే అలా పడుంటారని, వేరే ప్రోగ్రామ్స్‌కి తననే అడుగుతారని ఆశ. ఇవన్నీ చూస్తూ ఎండితో కవిత్వాన్ని వినిపిస్తూ, చుట్టుపక్కల చానల్‌లలో, సినిమాల్లో చాన్స్ దొరికితే బావుంటుందని సినిమా ప్రొడ్యూసర్‌లతో,  ప్రతివాళ్లతో ఫోన్‌లో చాటింగ్‌లూ, నవ్వులూ… తన విలువ తను ఇలా గుర్తించింది.

శ్రీకాంత్ ఇంకో రకంగా గుర్తించాడు. ఎప్పుడూ ఎవ్వరినీ ముట్టుకోనివ్వడు. యాంకర్ అయినా డిగ్నిఫైడ్‌గా ఉండాలి. అది ఉద్యోగంలా చూడాలి. కంటిచూపుతో శాసిస్తాడు. తనని ముందుసీట్లో కూర్చోమంటూ, ఎవళ్లనీ తన పక్కన కూర్చో నివ్వకుండా చేసే తత్వం మొదటిసారి అర్ధమయ్యిందామెకు. తననే కాదు తనతోటి యాంకర్లతో సొంత చెల్లెళ్లలాగే మాట్లాడతాడు. పూర్ణ తనపైనే జోక్ వేసి వుంటాడు. దాన్ని భరించలేక ఈయన కొట్టాడు. కొట్టేముందు ఎలాంటి ఆలోచనా లేదు. తనకేం జరుగుతుందో, శ్రీజ వల్ల తనకేం ఒరిగింది, ఆఫీస్, తన ఉద్యోగం ఇవేం లేవు. తన చెవుల్లో ఒక ఆడపిల్ల గురించిన చౌకబారు మాటలు.

శ్రీజ కన్నీళ్లలో ఈ దుఃఖం అంతా జారుతుంది.

(సశేషం)

 

Download PDF

ఒక వ్యాఖ్యను

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)